Het verhaal van Veneca

Veneca zet zich in voor een verantwoorde werkomgeving voor cateringmedewerkers, en maakt werk van lekker, gezond en duurzaam eten en drinken

We zorgen voor de catering bij talloze bedrijven en organisaties, waaronder ministeries, scholen, zorginstellingen en in het vliegtuig. De vereniging brengt cateraars samen met een gedeelde ambitie om optimale prestaties te leveren in een steeds veranderende samenleving.

Veneca is sinds 1985 de drijvende kracht achter een cateringbranche die klaar is voor de wereld van morgen. We gaan aan de slag met nieuwe uitdagingen, stimuleren vernieuwing en zijn actief betrokken bij actuele vraagstukken die onze sector raken. Samen zorgen we voor goed werkgeverschap én voor een cateringbranche die gasten laat genieten van een steeds gezonder en duurzamer aanbod van eten en drinken.

Onze inzet focust op drie thema’s:

Veneca staat voor:

  • Voorop: We zijn actief en ambitieus aan de slag met nieuwe en innovatieve ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het vlak van goed werkgeverschap en gezonde, duurzame voeding.
  • Verantwoord: We pakken onze rol in sociaal werkgeverschap, maatschappelijk verantwoord ondernemen, en gezonde en duurzame voeding.
  • Vitaal: We activeren de kracht en energie van ons collectief om stappen te zetten naar een vitale, toekomstbestendige cateringsector en gezonde en duurzame voeding in Nederland.
Bij Veneca-leden zijn zo'n 7500 cateringmedewerkers aan het werk op bijna drieduizend locaties in Nederland

Leden

Het bestuur

Veneca is een actieve vereniging met een betrokken en daadkrachtig bestuur, dat wordt ondersteund door het verenigingsbureau. De bestuursleden werken elk vanuit een eigen portefeuille aan actuele dossiers op hun werkterrein. Zij worden hierin ondersteund door werkgroepen en commissies die zijn georganiseerd rond de focuspunten van het beleid van Veneca: goed werkgeverschap, duurzaamheid en gezondheid.

Ard van der Steur
interim voorzitter
Jan de Vegt
bestuurslid
KLM Catering Services Schiphol
“KLM Catering Services voelt zich wel eens een buitenbeentje in de cateringsector, maar we voelen ons wel een echt lid van de warme Veneca-familie.”
Marlies Martens
bestuurslid
Vitam
“Samen met onze concullega’s gaan wij nog meer impact maken op belangrijke thema’s die in de branche spelen. Zo tillen we de hospitality markt naar een hoger niveau.”
Robert Claassen
bestuurslid
Sodexo Nederland
"Juist in een tijd van maatschappelijke uitdagingen laat Veneca zien dat we samen meer bereiken op het gebied van goed werkgeverschap, gezonde voeding en duurzaamheid!".
Jan Willem Hilbron
bestuurslid
Albron Nederland
"Lekker, gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel, dat kan heel goed samengaan. Samen met Veneca proberen wij stappen vooruit te maken."
Kef van Helbergen
bestuurslid
Compass
“Samen sta je sterker dan alleen. Mooi dat wij ons samen sterk maken voor kwaliteit, duurzaam en gezond!”
Hans van Veen
penningmeester / bestuurslid
Appèl
"Bij Appèl geloven we dat we alleen de allerbeste foodbeleving kunnen realiseren als deze direct bijdraagt aan het geluk en de gezondheid van onze gasten, onze medewerkers, de samenleving én het milieu. Binnen Veneca bundelen we de krachten zodat we onze impact nog groter maken."
Edu Peek
bestuurslid
ISS Catering Services
“Samen maken we het verschil voor gezonde voeding en duurzaam werkgeverschap.”
Drees van den Bosch
bestuurslid
Hutten
“Als we samen de lat steeds hoger leggen, leren we zelf steeds hoger te springen.”
Marco Keij
bestuurslid
Gate Gourmet Amsterdam BV
"Verheugd met het feit van toetreding tot de “elite” en deelgenoot te mogen zijn in de te voeren gesprekken om met elkaar te komen tot een goede en gezonde verstandhouding tussen Werkgevers, werknemers, vakorganisaties & vakbonden."

Het bureau van Veneca

Het bestuur van Veneca wordt ondersteund door het verenigingsbureau, bestaande uit een algemeen secretaris,  een secretaris die zich bezighoudt met het sociaal domein (zoals goed werkgeverschap), een secretaris met als aandachtsgebied duurzaamheid, gezondheid en kwaliteitszorg, een communicatieadviseur en een administratief medewerker.

Lidmaatschap

De leden van Veneca dagen elkaar uit en leggen de lat steeds hoger. We wisselen kennis en goede voorbeelden uit. Door samen te werken op thema’s die van belang zijn voor de hele sector, versterken we onze markt. Bovendien kunnen we als collectief optimale maatschappelijke meerwaarde creëren. Bijvoorbeeld als het gaat om goed werkgeverschap, gezonde voeding en een duurzame voedselketen.

Lees meer