Het verhaal van Veneca

We zorgen voor de catering bij talloze bedrijven en organisaties, waaronder ministeries, scholen, zorginstellingen en in het vliegtuig. De vereniging brengt cateraars samen met een gedeelde ambitie om optimale prestaties te leveren in een steeds veranderende samenleving.

Veneca is sinds 1985 de drijvende kracht achter een cateringbranche die klaar is voor de wereld van morgen. We gaan aan de slag met nieuwe uitdagingen, stimuleren vernieuwing en zijn actief betrokken bij actuele vraagstukken die onze sector raken. Samen zorgen we voor goed werkgeverschap én voor een cateringbranche die gasten laat genieten van een steeds gezonder en duurzamer aanbod van eten en drinken.

Onze inzet focust op drie thema’s:

Veneca zet zich in voor een verantwoorde werkomgeving voor cateringmedewerkers, en maakt werk van lekker, gezond en duurzaam eten en drinken.

Veneca staat voor:

  • Voorop: We zijn actief en ambitieus aan de slag met nieuwe en innovatieve ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het vlak van goed werkgeverschap en gezonde, duurzame voeding.
  • Verantwoord: We pakken onze rol in sociaal werkgeverschap, maatschappelijk verantwoord ondernemen, en gezonde en duurzame voeding.
  • Vitaal: We activeren de kracht en energie van ons collectief om stappen te zetten naar een vitale, toekomstbestendige cateringsector en gezonde en duurzame voeding in Nederland.
Bij Veneca-leden zijn zo'n 7500 cateringmedewerkers aan het werk op bijna drieduizend locaties in Nederland.

Leden

Albron Nederland
www.albron.nl
Compass Group Nederland
www.compass-group.nl
ISS Catering Services
www.nl.issworld.com
KLM Catering Services Schiphol
www.kcs.nl
Sodexo Nederland
www.nl.sodexo.com

Het bestuur

Veneca is een actieve vereniging met een betrokken en daadkrachtig bestuur, dat wordt ondersteund door het verenigingsbureau. De bestuursleden werken elk vanuit een eigen portefeuille aan actuele dossiers op hun werkterrein. Zij worden hierin ondersteund door werkgroepen en commissies die zijn georganiseerd rond de focuspunten van het beleid van Veneca: goed werkgeverschap, duurzaamheid en gezondheid.

Hans Rijnierse
voorzitter
“Het is een voorrecht en positieve uitdaging om voorzitter van Veneca te zijn. Als vereniging van toonaangevende cateraars zijn we al jarenlang dé vraagbaak voor de cateringsector in Nederland.”
Dick Bennink
penningmeester
Albron Nederland
"Als penningmeester van de vereniging span ik mij in voor een financieel gezonde organisatie die in staat is de leden belangen te behartigen en mee te doen met de relevante thema’s die ons werkveld raken."
Jacques Blaauw
bestuurslid
KLM Catering Services Schiphol
“KLM Catering Services voelt zich wel eens een buitenbeentje in de cateringsector, maar we voelen ons wel een echt lid van de warme Veneca-familie.”
Hans van Heel
bestuurslid
SAB Catering
“Gezond en vitaal doorwerken tot je pensioen? Dat lukt je als je met plezier aan het werk bent. De cao voor de contractcatering richt zich daar dus ook op!”
Bob Hutten
bestuurslid
Hutten
“Binnen Veneca kunnen we met gebundelde krachten de waarden bepalen waaraan toekomstige catering moet voldoen. Bijvoorbeeld als het gaat om de weg naar een circulaire en inclusieve economie, die betekent dat ieder bedrijf zich opnieuw moet uitvinden.”
Marijke Paalvast
bestuurslid
Sodexo Nederland
“Goed werkgeverschap is wat Veneca-leden bindt. Samen zorgen we bijvoorbeeld voor een goede cao met perspectief voor alle medewerkers in de contractcatering. Hiermee bieden we cateringmedewerkers al jarenlang een stabiele basis."
Edu Peek
bestuurslid
ISS Catering Services
“Samen maken we het verschil voor gezonde voeding en duurzaam werkgeverschap.”
Hans van Veen
bestuurslid
Appèl
"Bij Appèl geloven we dat we alleen de allerbeste foodbeleving kunnen realiseren als deze direct bijdraagt aan het geluk en de gezondheid van onze gasten, onze medewerkers, de samenleving én het milieu. Binnen Veneca bundelen we de krachten zodat we onze impact nog groter maken."
Reinier van Velden
bestuurslid
Compass Group
“Via de Stichtingen Contractcatering geven Veneca en haar leden invulling aan hun gedeelde ambities om het verschil te maken met bijvoorbeeld goed werkgeverschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen.”
Teun Verheij
bestuurslid
Albron Nederland
"Lekker, gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel, dat kan heel goed samen gaan. Voor Veneca zet ik me daarvoor in, in samenwerking met de gehele voedselketen en de overheid. Een unieke samenwerking"

Het bureau van Veneca

Het bestuur van Veneca wordt ondersteund door het verenigingsbureau, bestaande uit een algemeen secretaris,  een secretaris die zich bezighoudt met het sociaal domein (zoals goed werkgeverschap), een secretaris met als aandachtsgebied duurzaamheid, gezondheid en kwaliteitszorg, en een administratief medewerker.

Lidmaatschap

De leden van Veneca dagen elkaar uit en leggen de lat steeds hoger. We wisselen kennis en goede voorbeelden uit. Door samen te werken op thema’s die van belang zijn voor de hele sector, versterken we onze markt. Bovendien kunnen we als collectief optimale maatschappelijke meerwaarde creëren. Bijvoorbeeld als het gaat om goed werkgeverschap, gezonde voeding en een duurzame voedselketen.

Lees meer

Ja, ik wil meer weten...