Samenwerking

Veneca bundelt de krachten van toonaangevende cateraars die samen werken aan de catering van de toekomst. Dat doen we – samen met onze leden – in een breed netwerk van partners, in Nederland en Europa.

VNO­-NCW en MKB Nederland

Veneca is lid van VNO-NCW en vanuit dat lidmaatschap in nauwe verbinding met MKB Nederland. We zijn vertegenwoordigd in het Dagelijks en Algemeen Bestuur van VNO-NCW en is actief in commissies en werkgroepen die zich bezighouden met de drie focusthema’s van Veneca. We maken gebruik van elkaars expertise en slagkracht rond actuele onderwerpen zoals aanbestedingen, social return, de participatiewet en het Preventieakkoord.

Rijksoverheid

Veneca werkt samen met diverse ministeries in Nederland. Zo zijn er frequente en goede contacten bij de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Economische Zaken en Klimaat, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Infrastructuur en Waterstaat en Financiën. De samenwerkingen vinden plaats rond specifieke thema’s, zoals arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarktontwikkelingen, social return en werkzekerheid, btw en aanbestedingsregels vanuit de overheid. Daarnaast is Veneca een gesprekspartner bij (inter)departementale overleggen over vraagstukken zoals duurzaamheid en gezondheid.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN)

Veneca werkt al jarenlang samen met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) rond thema’s zoals pensioenen, cao’s en marktontwikkelingen. Veneca en KHN zijn bovendien samen deelnemers aan het Pensioenfonds Horeca en Catering.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Veneca onderhoudt nauwe contacten met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om voedselveiligheid en hygiëne in de cateringbranche op topniveau te houden. Veneca-leden staan al jarenlang op de zogenoemde groene lijst van de NVWA.

Platform Commerciële Dienstverlening

Het Platform Commerciële Dienstverlening is een initiatief van Veneca, Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) en de Nederlandse Veiligheidsbranche. De drie branches hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken en kunnen elkaar daardoor versterken. Belangrijke thema’s voor gezamenlijke initiatieven zijn bijvoorbeeld de verbreding van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, de vermindering van contractwisselingen en de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Pensioenfonds Horeca en Catering

Binnen het Pensioenfonds Horeca en Catering werkt Veneca samen met werkgevers- en werknemersorganisaties aan een goede en verantwoorde pensioenregeling voor cateringmedewerkers.

Stichtingen Contractcatering

Als werkgeversvereniging is Veneca vertegenwoordigd in verschillende stichtingen van de Stichtingen Contractcatering, die afspraken uit de cao uitvoeren. We zijn samen met de vakbonden FNV Catering, CNV Vakmensen en De Unie actief in besturen en commissies voor opleidingen, arbeidsverhoudingen en sociale regelingen.

Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Veneca is een van de ondertekenaars van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, een stevige afspraak over normen voor kwaliteit, prijs én sociaal beleid bij uit- en aanbestedingen. Met de ondertekening van de Code leveren Veneca en haar leden een bijdrage aan goede werkomstandigheden en sociaal werkgeverschap bij uitbesteed werk. Daarnaast ondersteunt Veneca de ambitie van de Code om scholing van werknemers te bevorderen.

Alliantie Verduurzaming Voedsel

Veneca is vertegenwoordigd in de stuurgroep en de beleidsgroep van de Alliantie Verduurzaming Voedsel. Binnen de Alliantie werkt de gehele keten samen aan het verduurzamen van de productie en distributie van voedsel op de Nederlandse markt. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland), de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi), Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Veneca hebben hiervoor de handen ineen geslagen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is hierbij nauw betrokken. Belangrijke thema’s daarbij zijn onder andere de bijdrage van de voedselsector aan de klimaatdoelstellingen, de circulaire economie en de vermindering van voedselverspilling.

Akkoord Verbetering Productsamenstelling

Veneca behoort samen met de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) tot de ondertekenaars van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Dit publiek-private initiatief heeft tot doel om de gehaltes zout, suiker en verzadigd vet in producten te verminderen, zodat het Nederlandse voedingsaanbod gezonder wordt. Veneca stimuleert en ondersteunt haar leden om producten met een verbeterde samenstelling in te kopen.