Een duurzaam aanbod in de bedrijfscatering

Veneca werkt aan een verdere groei van het duurzame aanbod in eten en drinken binnen de cateringsector.

Maaltijden met een zo klein mogelijke footprint, die zijn geproduceerd met aandacht voor mens, milieu en dier. Wie wil dat niet? Veneca werkt daarom aan een duurzamer aanbod van eten en drinken in de cateringsector. Daarnaast leveren we een bijdrage aan een circulaire economie waarin verspilling tot een minimum is beperkt en hergebruik van grondstoffen prioriteit heeft. Dat doen we door samenwerking in de keten, pilots, conceptontwikkeling en innovaties te initiëren, testen en ondersteunen.

Veneca is partner van de Alliantie Verduurzaming Voedsel, die heeft laten zien dat voor de verduurzaming van ons eten en drinken een breed scala aan initiatieven nodig is. In Nederland werkt de gehele keten – van landbouw tot verkoop – aan het verminderen van de klimaatimpact van de voedselketen. Goede voorbeelden vanuit de leden van Veneca bieden hierbij kennisinzichten en inspiratie.

De onvoorspelbaarheid
van de lunch is de
belangrijkste oorzaak
van voedselverspilling
in de catering

Activiteit: Duurzame catering bij de overheid

De Rijksoverheid wil bij aanbestedingen zo veel mogelijk maatschappelijke waarde creëren. De catering kan hiervoor een breed scala aan producten leveren. Bijvoorbeeld als het gaat om biologisch geteelde groenten en fruit, duurzaam gevangen of gekweekte vis, en producten die op een diervriendelijke of energiezuinige manier zijn gemaakt.

In 2017 heeft het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu (het huidige ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) de milieucriteria voor de maatschappelijk verantwoorde inkoop van catering vastgesteld. Het uitgangspunt van deze zogenoemde milieucriteria catering is dat minimaal vijftig procent van de totale inkoop van cateringdiensten en -producten duurzaam is. Cateraars kunnen in aanbestedingstrajecten extra scoren door een hoger aandeel duurzame producten aan te bieden.

Inmiddels is een herziening van de milieucriteria catering gestart, die naar verwachting in 2018 leidt tot een nieuw beleid. Veneca is nauw betrokken bij de totstandkoming ervan en voert hierover regelmatig overleg met het ministerie.

Om verder te lezen…

  • De milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van catering
Activiteit: Alliantie Verduurzaming Voedsel

Binnen de Alliantie Verduurzaming Voedsel werken het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland), de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi), Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Veneca samen aan het verduurzamen van de productie en distributie van voedsel op de Nederlandse markt. Hoofdthema’s binnen de Alliantie zijn de bijdrage van de voedselsector aan de klimaatdoelstellingen en circulaire economie. De vermindering van voedselverspilling en de methode om dit te meten staan daarbij hoog op de agenda.

Veneca is vertegenwoordigd in de beleidsgroep en stuurgroep van de Alliantie Verduurzaming Voedsel en is vanuit die positie aanspreekpunt voor de catering bij de relevante ministeries, kennisinstellingen en ketenpartners. Verder is Veneca nauw betrokken bij pilots en andere initiatieven. De pilotaanpak van de Alliantie geeft een impuls aan de duurzame activiteiten die Veneca en haar leden van oudsher al ondernemen. Zo werkte Veneca onder andere aan pilots over het uitbreiden van het aanbod aan fairtrade producten, het verminderen van grootverpakkingen en het vergroten van het aanbod aan plantaardige vleesvervangers.

Om verder te lezen…

Activiteit: Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Veneca is een van de ondertekenaars van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, een stevige afspraak over normen voor kwaliteit, prijs én sociaal beleid bij uit- en aanbestedingen. De Code doet een beroep op opdrachtgevers, opdrachtnemers, intermediairs, inleners en vakbonden om opdrachten sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren.

Binnen de Code Verantwoordelijk Marktgedrag voert Veneca overleg met stakeholders uit de schoonmaak-, beveiligings- en verhuisbranche over actuele vraagstukken. De mogelijke verbreding van de Code is een terugkerend onderwerp van gesprek.

Met de ondertekening van de Code leveren Veneca en haar leden een bijdrage aan goede werkomstandigheden en sociaal werkgeverschap bij uitbesteed werk. Daarnaast ondersteunt Veneca de ambitie van de Code om scholing van werknemers te bevorderen. Het gaat daarbij om inhoudelijke vakopleidingen, maar ook om bijvoorbeeld trainingen Nederlandse taal, veilig werken en gezond werken.

Activiteit: Handleiding Bouw en Inrichting

De Handleiding Bouw en Inrichting keukens en bedrijfsrestaurants is een uniek hulpmiddel voor opdrachtgevers die een nieuw restaurant of een nieuwe keuken willen ontwikkelen, of een bestaand restaurant willen aanpassen. De handleiding biedt architecten, bouwbedrijven en installateurs alle informatie over relevante wet- en regelgeving. Met de handleiding helpt Veneca opdrachtgevers bij de verduurzaming van restaurantlocaties.