Goed werkgeverschap in de cateringsector

Veneca stimuleert ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsvoorwaardenbeleid in de cateringsector. Veneca is samen met werknemersorganisaties verantwoordelijk voor een goede cao en zorgt voor een goede pensioenregeling. Ook vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een inclusieve werkomgeving zijn voor ons belangrijke thema’s.

Veneca zet zich er voor in dat cateringmedewerkers hun werk met passie, perspectief en plezier in een fijne werkomgeving kunnen doen. Dat doen we door een verantwoord arbeidsvoorwaardenpakket te bieden, dat is vastgelegd in een cao en een toekomstbestendige pensioenregeling. Daarnaast hebben we bijzondere aandacht voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Bovendien creëren we ruimte en kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Veneca en werknemersorganisaties zorgen voor een verantwoorde cao die op breed draagvlak kan rekenen. Daarnaast leidt onze deelname aan het Pensioenfonds Horeca en Catering ertoe dat er zekerheid bestaat over de pensioenen van onze mensen.

Duurzame inzetbaarheid van onze cateringmedewerkers, zodat zij gezond en met plezier tot aan het pensioen kunnen doorwerken, staat structureel op de agenda en is opgenomen in de cao. Het merendeel van de cateringmedewerkers is ouder dan veertig jaar. Daarom is investeren in duurzame inzetbaarheid en vitaliteit heel belangrijk. In vervolg op het project Baan Je Toekomst heeft Veneca het initiatief genomen tot het platform Doe Wat je Zelf Kunt. Het online platform geeft werkgevers en werknemers praktische informatie, tools en inspiratie om gezond, vitaal en duurzaam inzetbaar te blijven.

84% van de
cateringmedewerkers
is trots op hun werk

We zijn trots dat de cateringsector een van de koplopers is in social return in Nederland. Leden van Veneca bieden samen met opdrachtgevers talloze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om te participeren.

Ruim zeven procent van de cateringmedewerkers is afkomstig uit deze doelgroep.

Mensen die de weg naar werk niet zo snel vinden, of soms extra begeleiding nodig hebben, kunnen hun plek vinden in de cateringsector

Activiteit: een goede cao voor de cateringsector

Veneca en haar leden hechten veel waarde aan een goede, algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst. Samen met de vakbonden FNV Catering, CNV Vakmensen en De Unie besteden we daarom structureel aandacht aan de vorm en inhoud van een moderne cao. Na constructieve gesprekken is in 2018 een principeakkoord voor de huidige cao tot stand gekomen.

Om verder te lezen

Activiteit: Een goed pensioen voor cateringmedewerkers

De catering kent relatief veel oudere werknemers. Binnen het Pensioenfonds Horeca en Catering werkt Veneca samen met werkgevers- en werknemersorganisaties aan een goede en verantwoorde pensioenregeling voor cateringmedewerkers, nu en in de toekomst. Bijna 1,4 miljoen werknemers en oud-werknemers uit de horeca en catering zijn inmiddels aangesloten bij het Pensioenfonds Horeca en Catering. Daarmee behoort het tot de tien grootste pensioenfondsen van Nederland. Met de regeling die in 2016 is ontwikkeld, hebben werkgevers en werknemers de komende periode zekerheid over de premie en inhoud van de pensioenregeling.

Om verder te lezen

Activiteit: Een goede kwaliteit in de cateringbranche

Veneca werkt voortdurend aan een hoge kwaliteit van de cateringsector. Elk jaar maakt het bestuur een geactualiseerd werkplan over kwaliteitszaken, dat zich vertaalt in concrete initiatieven en activiteiten. Bijvoorbeeld over het waarborgen van vakkundigheid van cateringmedewerkers en een veilige en gezonde werkvloer.

Een belangrijk onderwerp binnen het kwaliteitsmanagement van Veneca is de Arbocatalogus. Samen met de Stichtingen Contractcatering is een Arbocatalogus voor de cateringsector gemaakt. Deze sluit aan op specifieke kenmerken van de branche, waardoor het instrument praktisch en snel toepasbaar is. De bijbehorende Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een veelgebruikt instrument dat steeds actueel wordt gehouden.