Veneca neemt deel aan een nieuw project over de herkomst van voedsel

Om goede eisen te kunnen stellen aan betere, gezondere en duurzamere producten, is er betrouwbare informatie nodig en een gestandaardiseerde aanpak. Het Ministerie van Economische Zaken heeft daarom opdracht gegeven voor het Trusted Source Project. In het Trusted Source Project draait het om het beschikbaar stellen van betrouwbare gegevens over levensmiddelen tussen bedrijven onderling en voor consumenten.

Veneca leden willen de lat steeds hoger leggen op het gebied van duurzaamheid. Daarom werkt Veneca mee aan een pilot Trusted Source om voor de catering een praktisch raamwerk te ontwikkelen om herkomst en data van klimaatemissies van producten in te verzamelen en te delen door de keten heen. Meer informatie over dit project volgt.