Veneca en VOCC nodigen vakbonden uit om versneld te spreken over een nieuwe cao

Voor de zomer heeft een brede afvaardiging van werkgevers van Veneca en VOCC met vakbonden onderhandeld over een nieuwe cao. Dit heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat voor een zogeheten “tussen-cao”.

Een deel van de Veneca-leden kon niet instemmen met dit resultaat waardoor Veneca deze tussen-cao niet heeft kunnen tekenen. In het belang van werkgevers en werknemers heeft Veneca zich beraden op haar positie en geconcludeerd dat de situatie in de sector, de veranderingen in de markt en de uitdagingen voor de toekomst een ultieme poging waard zijn om samen met VOCC versneld met elkaar om tafel te gaan.

Dat betekent dat Veneca en VOCC vakbonden uitnodigen om in een zo breed mogelijk setting aan beide kanten van de tafel zo snel mogelijk te verkennen wat nodig is voor een gezonde toekomst van werknemers en werkgevers met als doel te komen tot een nieuwe cao. Deze snelheid is geboden nu Veneca zonder een toekomstbestendige cao geen belang meer ziet voor een branchevereniging.