Update contractcatering & hospitality en inflight

Contractcatering & hospitality:

1 februari was de derde onderhandelingsronde voor de nieuwe cao. In de vorige ronde was geconstateerd dat er geen gezamenlijke visie was op een aantal belangrijke vragen. Tijdens de ronde op 1 februari hebben we gekeken of we de eerder genoemde verschillen kleiner kunnen krijgen. Dit heeft geleid tot aanknopingspunten van waaruit we weer verder kunnen praten. Intern zullen partijen hier voorbereidingen op treffen waarna we op 15 februari weer met elkaar in gesprek gaan.

Inflight:

Bij Inflight was de tweede onderhandelingsronde. In dit overleg is gesproken over een passende loonontwikkeling. Zowel werkgevers als werknemers vinden dat er een substantiële loonsverhoging moet komen. Er bestaat wel verschil van inzicht over de hoogte en de mate van differentiatie. Ook hierover gaan partijen intern in overleg waarna we op 15 februari weer met elkaar in gesprek gaan.