Update cao Contractcatering – Hospitality inclusief de paragaaf inflight.

Woensdag 27 maart heeft er vervolgoverleg plaatsgevonden inzake de ‘brede’ cao Contractcatering – Hospitality en aansluitend over de paragraaf Inflight. Zowel voor de ‘brede’ cao als de paragraaf inflight geldt dat partijen fikse stappen hebben gezet en elkaar dicht zijn genaderd. De komende week zullen de uitkomsten van beide overleggen worden voorgelegd aan de kaderleden van de vakorganisaties en de leden van de werkgeversorganisatie.  Indien dit leidt tot een groen licht, is de hoop dat we dinsdag 9 april kunnen komen tot een nieuwe cao voor de Contractcatering – Hospitality inclusief de paragaaf inflight.