Onderhandelingsresultaat cao

Veneca, Vocc en de vakbonden (FNV Catering, De Unie en CNV) hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao catering/hospitality per 1 april 2024. Door de nodige bespreekpunten heeft het proces om te komen tot een nieuwe cao langer geduurd. 

In de cao zijn onderdelen voor verschillende groepen: deel A, deel B en Inflight. Met de nieuwe cao streven we zoveel mogelijk naar een gelijkwaardig pakket voor iedereen. Hierbij is het ook belangrijk om rekening te houden met de verschillende omstandigheden. Deel A blijft behouden en er blijft keuzevrijheid voor deel A en deel B. Deze keuze is wel vereenvoudigd:

  • Werknemers gaan er gegarandeerd niet op achteruit wanneer je overstapt naar deel B
  • er zijn nieuwe oplossingen om vrij te kunnen roosteren in hele dagen
  • werknemers hebben de keuze tussen het generatiepact en seniorendagen
  • In deel B krijgen werknemers de hoogste fiscale reiskostenvergoeding.

Er zijn wel verschillen tussen A en B, maar deze hebben geen invloed op de waardering. Alle medewerkers, met name zij die die al lang in de branche werkzaam zijn, worden gerespecteerd en gewaardeerd. Werkgeversorganisaties en vakbonden zijn trots op de (langdurige) inzet van velen van jullie in de branche.

Loonsverhoging
Het afspreken van een flinke verhoging was belangrijk. De afgesproken verhogingen zijn nog nooit zo hoog geweest. Dit is begrijpelijk, gezien de hoge inflatie. In de nieuwe afspraken zijn de verhogingen voor werknemers in de laagste loonschalen iets hoger dan voor die de hoogste loonschalen.

Meer verbeteringen
Daarnaast zijn de reiskosten verbeterd. Dat is ook nodig gezien de benzineprijzen. Juist nu de arbeidsmarkt krap is en het belangrijk is om de branche nog aantrekkelijker te maken, zijn er afspraken gemaakt die zich richten op jongeren. De stagevergoeding is verhoogd naar €350 en de jeugdschalen zijn nu 10% hoger dan die in de horeca. Ook zijn er afspraken gemaakt voor een betere werk-privébalans. Veel medewerkers in de branche hebben mantelzorgtaken, waarbij het belangrijk is dat je dit zo goed mogelijk in moet kunnen invullen.