Onderhandelingsresultaat bereikt voor cao catering met ruimte voor hospitality

Vakbonden CNV Vakmensen, FNV Catering en De Unie en werkgeversorganisaties VENECA en VOCC hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een cao voor de catering met ruimte voor hospitality voor de komende twee jaar, ingaande 1 april 2022. In deze nieuwe en sectorbrede cao blijven de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden voor de huidige medewerkers behouden en wordt de sector aantrekkelijker gemaakt voor nieuwe en jonge medewerkers. Daarnaast stijgen de lonen per 1 april 2022 met 3,4% en per 1 januari 2023 met 2%.

Tijdens het congres ‘Van catering naar hospitality: samen verder’ in de Jaarbeurs maandag 11 april 2022, hebben partijen het resultaat toegelicht aan medewerkers, werkgevers en opdrachtgevers in de sector. Partijen leggen het onderhandelingsresultaat met een positief advies voor aan hun leden die tot 1 mei a.s. kunnen reageren.

Sector toekomstbestendig maken

De cateringmarkt staat onder druk door krimp, concurrentie uit andere sectoren en de gevolgen van de coronacrisis. Alle partijen zijn het over eens dat er veranderingen nodig zijn om de sector toekomstbestendig te maken. Door de werkingssfeer van de cao catering te verbreden, wordt de werkzekerheid van medewerkers in de catering, hospitality en inflight vergroot. Collega’s binnen één bedrijf die tot nu toe onder verschillende cao’s werkten, vallen voortaan allemaal onder deze nieuwe cao. Hierdoor wordt het mogelijk medewerkers op diverse locaties te laten werken en het aantal contracturen te verhogen.

Ambitie: verschillende voorwaarden naar elkaar laten toegroeien

In de cao catering zijn voor de verschillende groepen medewerkers afspraken gemaakt. De ambitie van partijen is om deze verschillen naar elkaar toe te laten groeien. De cao bestaat uit drie delen:

 • Deel A geldt voor de medewerkers die vallen onder de huidige cao contractcatering;
 • Deel B richt zich op nieuwe medewerkers én medewerkers die nu nog vallen onder de cao horeca, maar waarvan de werkgever zich gaat aansluiten bij de cao contractcatering/hospitality;
 • Inflight medewerkers vormen een apart onderdeel in deze cao vanwege afwijkende omstandigheden en werkzaamheden.

Harry de Wit, bestuurder FNV Catering: “Ik ben zeer tevreden dat we na een intensief onderhandelingsproces dit mooie resultaat hebben behaald. Huidige medewerkers houden hun goede voorwaarden en nieuwe medewerkers hebben we voortaan meer te bieden.”

Job Marskamp, onderhandelaar CNV Vakmensen: “‘Ik ben blij dat het is gelukt om een onderhandelingsresultaat te bereiken voor een nieuwe cao. Zeker nu de markt zo onder druk staat. De cao biedt perspectief voor werknemers in de sector en draagt op een positieve manier bij aan de uitdagingen voor de toekomst. Een van de mooie dingen is bijvoorbeeld dat werknemers die dat willen de mogelijkheid krijgen om hun uren uit te breiden met andere taken. Ze vallen dan nog steeds onder dezelfde cao.”

Emanuel Geurts, belangenbehartiger De Unie: “Met dit nieuwe pakket aan arbeidsvoorwaarden stellen wij de medewerkers en bedrijven in staat om de veranderende klantwens te faciliteren én een aantrekkelijke sector te zijn.”

Roy Odekerken, secretaris VOCC: “Draagvlak aan werkgeverszijde is gegroeid, Ik doe dan graag de oproep aan alle bedrijven die hospitality hoog in het vaandel hebben zich aan te sluiten. Nu is het immers tijd om samen te werken aan een verder te bouwen gezonde branche!”

Teun Verheij, voorzitter werkgevers onderhandelingsdelegatie namens Veneca en VOCC: “Deze cao is een mooie eerste stap vooruit naar gelijke beloning en spelregels voor een grotere groep medewerkers.”

De belangrijkste cao afspraken zijn:

Deel A – huidige medewerkers die nu al vallen onder de cao contractcatering

 • De garantie dat je kunt blijven werken onder de bepalingen van de huidige cao contractcatering.
 • Een loonsverhoging van 3,4% per 1 april en 2% per 1 januari 2023 en een eenmalige bruto uitkering van € 325 naar rato van de omvang van dienstverband.
 • De mogelijkheid om de overstap te maken naar deel B. Hierbij wordt de waarde van de arbeidsvoorwaarden gegarandeerd. Een aantal dingen veranderen: een 38-urige werkweek, soms werken op meerdere plekken, een verbeterde reiskostenregeling en de toegang tot de regeling om 80% te gaan werken 5 jaar voor je AOW-leeftijd tegen 92,5% van je inkomen.

Deel B – Nieuwe medewerkers en medewerkers die nu nog onder de cao horeca werken

 • De basisregeling is de cao horeca met een 38-urige werkweek aangevuld met een aantal gunstige regelingen rondom onder andere loondoorbetaling bij ziekte en jeugdlonen.
 • De loonsverhoging conform de cao horeca: 3,4% per 1 april 2022 en 2% per 1 januari2023
 • Een reiskostenregeling met een vergoeding van 19 cent per km tussen 10-40 km.
 • De toegang tot de regeling om 80% te gaan werken 5 jaar voor je AOW-leeftijd tegen 92,5% van je inkomen.
 • Als je overstapt van deel A naar deel B ontvang je de eenmalige vergoeding eerder.

Inflight medewerkers

 • Voor bestaande en nieuwe medewerkers gelden de ongewijzigde bestaande bepalingen uit de huidige cao contractcatering.
 • Een loonsverhoging per 1 april 2022 van 3,4% en per 1 januari 2023 2,6%.
 • Per 1 oktober 2022 komt er een nieuwe sector brede reiskostenregeling in plaats van de verschillende bedrijfsregelingen. De vergoeding is 19 cent tussen 10-40 km. Indien je oude regeling beter was, ontvang je een jaarlijks te indexeren persoonlijke toeslag.
 • De toegang tot de regeling om 80% te gaan werken 5 jaar voor je AOW-leeftijd tegen 95% van je inkomen.
 • De mogelijkheid om per jaar tot maximaal 16 extra Arbeidsduurverkorting (ADV-dagen) te kopen.