Nieuwe pensioenregeling voor horeca en contractcatering. ‘Breed gedragen dus samen sterk’.

Vlak voor de zomer hebben werkgevers- en werknemersorganisaties in de horeca en contractcatering een belangrijke stap gezet door een voorlopig akkoord te bereiken over een nieuwe pensioenregeling.
Begin september hebben leden en besturen van CNV Vakmensen, De Unie, FNV Horeca, FNV Catering, Koninklijke Horeca Nederland en Veneca ingestemd met deze vernieuwing. Deze nieuwe regeling moet vanaf 1 januari 2025 in werking treden en vervangt de huidige pensioenregeling.

Gezamenlijke voordelen blijven behouden
In de vernieuwing is gekozen voor het solidaire pensioencontract: een persoonlijker pensioen met behoud van zaken die samen worden gedragen. Dit is van groot belang voor werknemers in de horeca en contractcatering, en ook voor diegenen die al met pensioen zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld het beschermen van pensioenuitkeringen voor gepensioneerden, vrijstelling van premiebetaling bij volledige arbeidsongeschiktheid en gezamenlijk beleggen.  Ook komt er voor iedere werknemer dekking voor nabestaandenpensioen, dat is nieuw. De pensioenpremie blijft laag en werkgevers worden maximaal ontzorgd dankzij de loonaangifteketen.

De nieuwe pensioenregeling wordt ingevoerd volgens de regels van de nieuwe Pensioenwet. Het streven is om alles wat onder de huidige pensioenregeling is opgebouwd over te brengen naar deze nieuwe regeling, wat in het belang is van iedereen.

Vervolgafspraken om te komen tot definitief akkoord

De komende weken worden afspraken   over de nieuwe regeling verder verfijnd, zowel tussen de betrokken partijen als met Pensioenfonds Horeca & Catering. Hierbij wordt ook gekeken naar compensatie als de overgang naar het nieuwe wettelijke systeem voor het te verwachten pensioen negatief uit zou vallen.

Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn blij met de ontvangen steun en kijken uit naar het afronden van de afspraken. En de invoering van de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2025.