Facilitaire branches op zoek naar nieuwe koers

Effecten covid-19 op schoonmaak, beveiliging, catering en verhuizen

In het blad ‘Verhuizen’, nummer 4 (september 2020) wordt onder andere onze voorzitter Kees van der Waaij geïnterviewd over de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de contractcatering.

Volgens voorzitter Kees van der Waaij van werkgeversorganisatie Veneca, waarvan de zeven leden met zo’n 7.500 cateringmedewerkers 3.000 locaties cateren, is de impact van de coronacrisis op de contractcatering groot: “Vanaf het begin van de intelligente lockdown op 6 maart jl. is het beleid van de overheid zo veel mogelijk gericht op thuiswerken en dat blijft nog tenminste het gehele jaar zo. Dit resulteerde in omzetverliezen in de eerste periode tot wel 70 procent. Het schommelt nu ongeveer rond de
50 procent, als we het hebben over contractcatering. De verwachting is dat de cateringsector structureel zal krimpen.

Grote werkgevers denken na over de toekomst, dan gaat het om het afschalen van kantoorruimte en de mix van thuiswerken en op locatie, want de verwachting is dat het niveau van voor de crisis niet terugkomt. Bedrijfscatering in de zogenoemde vitale sectoren  (zorg, ziekenhuizen, instellingen) loopt nog wel, maar de scholencatering is in de eerste helft van het jaar tot nul gereduceerd.
Ook in de tweede helft wordt bij hogescholen en universiteiten, waar voornamelijk online wordt lesgegeven, geen of nauwelijks een opstart verwacht. Onze leden zijn bezig om hun sociaal plan met de bonden af te stemmen of zijn daar al mee klaar, met alles wat  daarbij hoort: vrijwillige vertrekregelingen, van werk naar werk, ontslag en (om)scholing.”

“In de cateringsector, maar ook in de horcea, kan de vraag gesteld worden wat te doen met de vele keukens in alle gebouwen in Nederland”, aldus Hans Topée. “Een optie voor samenwerken en centraal bereiden ligt voor de hand, waarbij de logistiek wel eens bij een derde partij kan liggen en de hospitality (front) weer bij een ander.

Er zijn in ieder geval door deze crisis een aantal zaken (extra) boven tafel gekomen: gezondheid, leefstijl, duurzaamheid en technologie. Zaken die in elkaar haken en waarbij de vraag is wie welke verantwoordelijkheid moet nemen voor wat. Bewegen, gezond eten, mix van thuis- op de zaak werken, minder en beter inkopen en minder en duurzaam materiaalgebruik zijn elementen die we moeten betrekken bij de kans die we nu hebben voor innovatie van de aanbiedende dienstensector.

Die ontwikkeling kan uiteraard niet zonder een deskundige samenwerkende opdrachtgever. Nederland heeft op dat punt goede bedrijfs-’leiders’ en wat creativiteit nodig.”

Lees hier het hele artikel

Artikel geschreven door Anton Vis