Dringende oproep over de coronacrisis bij het kabinet

Veneca, de Nederlandse Veiligheidsbranche en OSB hebben een dringende oproep gedaan bij het kabinet over de coronacrisis. De brief kan je hier teruglezen

Nog nooit werden zoveel ondernemers en sectoren tegelijkertijd en in zo’n stevige omvang door een crisis geraakt; de meeste sectoren (en hun ondernemers) hebben te maken met liquiditeitsproblemen en hebben de lastige afweging te maken op welke noodmaatregelen van de overheid zij een beroep kunnen en/of willen doen. Tegelijkertijd komt er ook een noodkreet vanuit onze leden dat het steunpakket de nood in onze sectoren bij lange na niet ledigt. Een groot deel van de kosten loopt door en niet iedereen houdt zich in deze ongekende crisis aan contractuele afspraken.

Wij hebben daarom een dringend beroep op het kabinet gedaan om nogmaals publiekelijk te benadrukken dat overheden, bedrijfsleven, werkgevers en werknemers hun gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om de economie zo veel mogelijk draaiende en bedrijven in stand te houden.

Downloaden