Betere keuzes maken in gezond, duurzaam geproduceerd voedsel

Project: Trusted Source

Veneca werkt aan een verdere groei van het duurzame aanbod in eten en drinken binnen de cateringsector. Maar hoe wordt de duurzaamheid van voedsel vastgesteld? Hoe worden de criteria bepaald voor de duurzaamheid van voedsel? En is lokaal geproduceerd voedsel wel echt zo lokaal? Om de mate van duurzaamheid van het voedsel vast te stellen zijn cateraars afhankelijk van data die door leveranciers in de keten aangeleverd wordt. Kortom, tijd voor diverse partijen om de handen ineen te slaan in de vorm van de publiek private samenwerking ‘Trusted Source’. De betrokken partijen zijn het Ministerie van Economische Zaken, FNLI, CBL, GS1, ZLTO en Nevedi. Ook diverse sectoren, waaronder een aantal Veneca leden in de cateringsector, dragen hun steentje bij.

 

 

Over de pilot

Het uiteindelijk doel van de pilot is het ontwikkelen van een eenduidige methodiek om de CO2 voetafdruk te bepalen en door te geven. Hiermee wordt de transparantie van productinformatie in de voedselketen verhoogd. En daardoor kan er bewustzijn en inzicht gecreëerd worden bij de consument en dat vergemakkelijkt weer de keuze voor gezond en duurzaam voedsel. Anderzijds komt een eenduidige methodiek de samenwerking en efficiëntie ten goede en dat draagt bij aan het realiseren van de CO2 ambitie.

De eerste stap van de pilot is het opleveren van een overzicht van de (on)mogelijkheden om de benodigde informatie te delen ten behoeve van het bepalen van een CO2-voetafdruk door de verschillende schakels van de keten heen. Aan de hand van het resultaat volgt een advies met vervolgstappen voor de ontwikkeling van een verder raamwerk.

Meer informatie over de pilot volgt later dit jaar.