Veneca zwaait oud voorzitter Hans Rijnierse uit

Hans is 34 jaar lang grondlegger, voorzitter en boegbeeld geweest van Veneca. Tevens is Hans 32 jaar bestuurslid geweest binnen VNO-NCW. Met het oog op deze lange bestuurlijke betrokkenheid is er op 26 september een gezamenlijke afscheidsreceptie georganiseerd in de Haagse Malietoren.

Tijdens speeches van Teun Verheij, Jan Peter Balkenende en Hans de Boer, werd Hans Rijnierse in het zonnetje gezet. Mark Rutte kon niet aanwezig zijn, maar had voor de gelegenheid een video opgenomen waarin hij Hans bedankte voor de manier waarop hij anderen steeds wist te inspireren. Als kers op de taart overhandigde Bert Wijbenga, locoburgemeester van Rotterdam, de Wolfert van Borselenpenning aan Hans. Met deze penning eert Rotterdam mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld voor de Rotterdamse gemeenschap.

Onder de gasten die afscheid kwamen nemen waren: Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer, voormalig minister Edith Schippers (VWS), Dierenbescherming-directeur Hans Bakker, de nieuwe Senaatsvoorzitter Jan Anthonie Bruijn en de Zuidhollandse commissaris van koning Jaap Smit.