“Meer gezond en minder belastend”

Veneca wil gericht een bijdrage leveren aan de maatschappij. Daarom speelt de vereniging in op thema’s die leven en duidelijke impact hebben. Duurzaamheid is een heel belangrijke. Veneca-bestuurslid Teun Verheij heeft het thema, naast Gezondheid, in zijn pakket: “We moeten nadenken over hoe ons consumptiepatroon minder belastend kan zijn voor de wereld om ons heen. Hoe? Met elkaar.”

Toen Teun Verheij, algemeen directeur bij Albron, in 2001 aantrad als bestuurslid stond het thema ‘duurzaamheid’ nog in de kinderschoenen, in de hele maatschappij. “Veneca wil proactief meedoen aan het maatschappelijk debat. Toen was ik vooral bezig met vitaliteit, de gezondheid van eten en drinken. Dat is een van de voorlopers op duurzaamheid. Een van die aanjagers was de Alliantie Verduurzaming Voedsel.”

Samen op zoek

Die Alliantie ontstond op initiatief van de toenmalige minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Samen met verschillende branches wilde zij ambities formuleren om de manier waarop voedsel geproduceerd werd gezonder te maken. Die Alliantie bestaat uit de primaire landbouw (ZLTO), de supermarkten (CBL), Koninklijke Horeca Nederland (KHN), voedselproducenten (FNLI), veevoerproducenten (Nevedi) en dus Veneca. Verheij: “Samen zijn we op zoek naar een hoe we een ketenaanpak kunnen formuleren om zo het proces van boer tot consument te verduurzamen.”

Want die noodzaak is groot, onderstreept het bestuurslid. Bloedhete zomers en hoge temperaturen in de winter laten zien: de klimaatverandering is gaande. Om het tij te keren moet verantwoordelijkheid genomen worden, door het bedrijfsleven én het individu. “Als je kijkt naar het klimaat over het klimaatdebat: tien jaar geleden leefde dit nog niet zo. Maar de veranderingen in het klimaat zijn voelbaar. Ik maak me zorgen over hoe de toekomstige wereld van mijn kleinkinderen eruit ziet.”

Transitie dierlijk naar plantaardig

“Veneca moet haar steentje bijdragen. We hebben een belangrijke rol in de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Dat is wat we proberen te agenderen, ook binnen de Alliantie. Waarom meer plantaardig? Het is gezonder, het is goed voor het klimaat, diervriendelijk, het kan verrassend lekker zijn en het is betaalbaar. Hier is ook duidelijk hoe duurzaamheid en vitaliteit in elkaar overlopen.”

De bedrijven waaruit Veneca bestaat kunnen zeker een grote rol spelen, meent Teun. “Maar de individuen die daar weer achter zitten, hebben ook verantwoordelijkheid. Zij kunnen veranderingen doorvoeren, door simpelweg na te denken over het consumptiepatroon. Meer gezond en minder belastend. Dat is de geest waaruit we, als individu, moeten handelen. We kunnen namelijk impact hebben.”

"De veranderingen in het klimaat zijn voelbaar. Ik maak me zorgen over hoe de toekomstige wereld van mijn kleinkinderen eruit ziet.”

Keurmerk

Hoe is dan duidelijk of een bepaald product ‘goed’ is? Tientallen keurmerken zorgen ervoor dat het soms moeilijk is door de bomen het bos te zien. Vanuit zijn positie bij Albron is Teun pleitbezorger van meer integrale keurmerken: “Vaak gaan ze over hetzelfde onderwerp, er zijn er vooral heel veel over dierenwelzijn. Maar als iets diervriendelijk is, betekent dat niet direct dat het ook goed is voor het klimaat. Wat weegt dan het zwaarst? Het is belangrijk te kijken naar meerdere aspecten. Maar meestal kun je er vanuit gaan dat wanneer iets plantaardig is, je goed zit. Het is dan natuurlijk niet de bedoeling dat de groenten die je eet 3.000 kilometer gevlogen heeft om hier te komen. Bewuste keuzes maken, daar gaat het om.  De Veneca-leden nemen die verantwoordelijkheid samen heel erg serieus en zetten dat om in concrete actie”.