thema's van Veneca > verduurzaming

VERDUURZAMING

 

 ALLIANTIE VERDUURZAMING VOEDSEL

 

In Nederland hebben we de unieke situatie dat de agrifoodketen, van landbouw tot consumptie, zich sterk maakt voor zowel een duurzame als rendabele voedsekketen. De Alliantie Verduurzaming Voedsel is een samenwerkingsverband van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CLB), de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en Koninklijke Horeaca Nederland (KHN)  om de voedselketen te verduurzamen. Het uitgangspunt is dat bedrijven niet individueel voor een duurzame transitie in de gehele agrifoodketen kunnen zorgen, maar dat verduurzaming juist door een goede samenwerking in de keten met een actief betrokken overheid tot stand komt. Samen met het ministerie van Economische Zaken heeft de Alliantie een ambitieuze agenda opgesteld om de duurzame bodem van de gehele voedselketen te verhogen, met aandacht voor mens dier en milieu.


Met verduurzaming van voedsel worden de continue inspanningen bedoeld van ondernemingen uit de gehele keten (productie, verwerking, distributie, bereiding en verstrekking van voedsel) gericht op het doorvoeren van onderling samenhangende verbeteringen in het productieproces van voedsel. Deze verbeteringen hebben op basis van de huidige inzichten betrekking op het verminderen van milieubelasting en afval, het vergroten van dierenwelzijn of op eerlijke handel, binnen een haalbare (markt-)economische context.

Meer informatie over de Alliantie Verduurzaming Voedsel kunt u vinden op www.duurzamereten.nl.

 

De consument stelt steeds hogere eisen aan zijn voedsel. Verse producten zijn vanzelfsprekend, maar tegenwoordig gaan de wensen verder. Mensen willen gezonde voeding dat op een verantwoorde manier is geproduceerd. Veneca en haar leden spannen zich in om de bezoekers van het bedrijfsrestaurant een brede keuze aan goede, gezonde en duurzame producten te bieden. En de branche neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door gezonde en duurzame keuzes te bevorderen.

 

In samenwerking met de Alliantie Verduurzaming Voedsel, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Voedingscentrum heeft het LEI, Wageningen UR een brochure opgesteld, getiteld 'Voedselverspilling, Uitleg over houdbaarheidsdatum voor bedrijven'. U kunt de brochure hier inzien.

 

Meer over duurzaam voedsel in het Duurzaam Voedsel Monitor 2015.

 

 

De Alliantie Verduurzaming Voedsel heeft een beleidsbrief Duurzame Voedselproductie ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken.

Klik hier voor de brief.

 

De Alliantie Verduurzaming Voedsel heeft een agenda voor 2013 - 2016.

Klik hier voor de agenda

 

De Alliantie Verduurzaming Voedsel streeft ernaar grondstoffen en reststromen zo hoogwaardig mogelijk te benutten en voedselverspilling terug te dringen. Zo kan de agrifood-sector bijdragen aan de ontwikkeling van een circulaire economie.

 

Door de voedselketen heen vindt ondanks alle inspanningen verspilling plaats. Niet alles wat agrariërs telen is bruikbaar als voedsel. Bovendien belandt een groot deel van het geproduceerde voedsel nooit op het bord van de consument. Per jaar gooien consumenten gemiddeld 47 kilo voedsel per persoon weg.

 

Om de grondstoffen en reststromen in de voedselketen optimaal te benutten, volgt de Alliantie Verduurzaming Voedsel de Ladder van Moerman, te zien in onderstaande infographic. Volgens dit model kunnen voedselverliezen het best worden voorkomen. Verbranden of storten zijn de minst wenselijke opties voor de verwerking van etensresten.

 

Download hier de Infographic.


 

DUURZAAMHEIDSINITIATIEVEN VENECA

 

Vermindering Voedselverspilling in de contractcatering
Brancheorganisatie       : Veneca
Platform thema(s)         : Voedselverspilling

Per jaar wordt door de Nederlandse consument gemiddeld 20% van het gekochte voedsel weggegooid. Het is niet bekend wat er in de contractcateringbranche wordt weggegooid. Ook is niet bekend wat de oorzaken zijn van voedselverspilling in deze branche.

Daarom is de WUR een onderzoek gestart in de contractcateringbranche. Alle Veneca-leden die aan contractcatering doen nemen deel aan dit onderzoek. Het onderzoek is opgebouwd uit drie fasen. Allereerst wordt de voedselverspilling per productgroep in kaart gebracht. Vervolgens wordt gekeken wat de oorzaken van de voedselverspilling zijn. Als laatste worden er oplossingen gezocht en geïmplementeerd. De oplossingen worden met de hele branche gedeeld, zodat alle bedrijven kunnen profiteren van de bevindingen.

 

Biologisch

Brancheorganisatie       : Veneca
Platform thema(s)         : Alle thema’s

Alle Veneca-leden verkopen biologische producten. Biologische producten zijn duurzaam op vele thema’s. Door de deelname aan het Convenant Marktontwikkeling Biologische Landbouw en het hebben van een ketenmanager hebben de Veneca-leden zich geprofileerd als duurzame bedrijven. Veneca heeft in haar verplichte Certificatieschema Contractcatering een vrijwillige module B: Biologisch opgenomen waarmee ze bedrijven in de gelegenheid stelt te communiceren over gedeeltelijk biologische producten.

De cateringbranche is al jaren koploper met de groei in verkoop biologische producten.

 

Fairtrade

Brancheorganisatie       : Veneca
Platform thema(s)         : Eerlijke handel

De meeste bedrijven verkopen al Fairtrade koffie en andere Fairtrade producten. Veneca stimuleert de deelname aan de Fairtrade week.

 

Duurzaam ondernemen

Brancheorganisatie       : Veneca
Platform thema(s)         : Alle thema’s

Bij de start van het Platform Verduurzaming Voedsel heeft Veneca een nulmeting uitgevoerd bij al haar bedrijven om te kijken wat er in de branche gebeurt met verduurzamen van voedsel en het verduurzamen van de bedrijven zelf. Hieruit is een plan van aanpak voor kleine cateringbedrijven ontstaan. Met deze aanpak kunnen kleine cateringbedrijven zelf aan de slag met het verduurzamen van hun bedrijfsprocessen.

Een jaar later is de eenmeting van start gegaan. Aan de hand van de resultaten uit 2010 wordt gekeken of de bedrijven inmiddels duurzame stappen hebben gemaakt.

Er wordt gekeken naar alle negen thema’s van het platform.

 

Duurzaam voedsel

Brancheorganisatie       : Veneca
Platform thema(s)         : Alle thema’s

Duurzaam voedsel dient uiteindelijk door de consument te worden gekocht. Door de samenwerking met de vele opdrachtgevers van de cateringbedrijven komt duurzaam geproduceerd voedsel bij de consument in het bedrijfsrestaurant, de schoolkantine en de overige verkooppunten terecht. In deze omgeving heeft de consument vaak een beperkte keuze waardoor ze, soms onbewust, in aanraking komen met duurzaam geproduceerd voedsel. Op deze manier merkt de consument dat duurzaam geproduceerd voedsel ook lekker is.

Samen met de overheid heeft Veneca gewerkt aan de nieuwe inkoopcriteria duurzame catering. Deze inkoopcriteria zijn zodanig opgesteld dat de winst op de thema's het uitgangspunt is en er is niet uitgegaan van keurmerken. Op deze manier stimuleren de cirteria de duurzame ontwikkeling van voedsel.

 

Duurzaamheidsmonitor

Brancheorganisatie       : Veneca
Platform thema(s)         : Alle thema’s

Voor het eerst is in 2010 gekeken naar de mate van verduurzaming van eten en drinken in de contractcatering. Wij noemen dit de verduurzamingsmonitor. De contractcatering volgt eenzelfde werkwijze als de Monitor die wordt uitgevoerd door het ministerie van Economische Zaken. In deze Monitor wordt uitgelegd wat verstaan wordt onder verduurzaming. Veneca heeft haar verduurzamingsmonitor door TNS-NIPO op dezelfde wijze laten uitvoeren. De uitleg wat verstaan wordt onder verduurzaming is te lezen in het kader en is overgenomen uit de Monitor Duurzaam Voedsel van het Platform Verduurzaming Voedsel van het ministerie van Economische Zaken, waar Veneca in deelneemt.

 

Handleiding Bouw en Inrichting keukens en bedrijfsrestaurants

Brancheorganisatie       : Veneca
Platform thema(s)         : Energiebesparing

Het bouwen en inrichten van keukens en bedrijfsrestaurants begint meer en meer op rocket science te lijken. Voor architecten, installateurs en bouwbedrijven is het steeds moeilijker te navigeren in het groeiende woud van wettelijke verplichtingen. Maar met de Handleiding Bouw en Inrichting keukens en bedrijfsrestaurants is het vinden van de juiste weg vanaf april 2011 een stuk eenvoudiger.

Het scala aan wettelijke regelingen en richtlijnen op het gebied van het bedrijfsrestaurant is in de praktijk niet bij alle betrokkenen bij het bouw- en inrichtingsproces bekend. Als gevolg hiervan worden fouten bij de bouw en inrichting van keukens en restaurants gemaakt die later slechts met veel geld en moeite kunnen worden hersteld. Met de handleiding worden dure fouten voorkomen en kan bij de bouw flink op tijd en kosten worden bespaard. Ook is er aandacht besteed aan duurzame apparatuur.

De handleiding is ontwikkeld door Veneca en bestemd voor zowel de leden als niet-leden van de brancheorganisatie. Nog meer dan in voorgaande edities is de doelgroep van deze handleiding iedereen die betrokken is bij de (ver)bouw of inrichting van een bedrijfsrestaurant.

 

Gezonde vetten

Brancheorganisatie       : Veneca
Platform thema(s)         : Afvalpreventie

Al jaren stimuleert Veneca het gebruik van gezonde vetten voor frituren. Deze gezonde vetten zijn veelal plantaardige vetten en dus beter voor het milieu dan dierlijke vetten.

 

 

Stimulering door communicatie

Brancheorganisatie       : Veneca
Platform thema(s)         : Alle thema’s

Veneca stimuleert de verduurzaming door in iedere Veneca nieuwsbrief aandacht te besteden aan verduurzaming en door haar informatie op de website.

 

 

Eindrapportage onderzoek voedselverspilling

Download

Voedselverspilling

 

 

 

 

Resultaten van drie jaar Platform Verduurzaming Voedsel 2009 - 2012

Resultaten download